Home / Dầu ăn cũ

Dầu ăn cũ

Thu mua dầu ăn dầu đen đã qua sử dụng Công Ty Minh Đức nhận thu mua dầu ăn cũ trên TOÀN QUỐC để xuất khẩu ( làm nguyên liệu sản xuất Bio diesel dầu xanh bôi trơn máy công nghiệp) Điện thoại liên hệ: 0967879643 – 0938265056. Biodiesel thay thế diesel truyền thống làm nhiên liệu để chạy xe bus, xe tải trọng nặng, tàu thủy…